Vi støtter

Virksomhedens CSR-politik hos www.putfisker.dk

I den stadigt skiftende verden er virksomheder mere end blot en kilde til varer og tjenesteydelser. De spiller en afgørende rolle i at påvirke samfundet positivt og tage ansvar for de sociale udfordringer, vi står overfor. Hos www.putfisker.dk er vi dedikerede til at udøve vores sociale ansvar gennem vores CSR-politik.

Vores CSR-Engagement:

Vi hos www.putfisker.dk forstår vigtigheden af at bidrage til samfundet og miljøet. Vores CSR-politik afspejler vores forpligtelse til at skabe en positiv indvirkning på alle niveauer af vores drift. Vi tager vores sociale ansvar meget alvorligt og stræber efter at gøre en forskel på følgende områder:

Miljøbevidsthed: Vi er engagerede i at mindske vores miljøpåvirkning ved at træffe bæredygtige beslutninger i hele vores forsyningskæde. Vi arbejder kontinuerligt på at reducere affald, energiforbrug og CO2-udledning.

Samfundsengagement: Vi deltager aktivt i lokale samfundsprojekter og initiativer, der sigter mod at forbedre livskvaliteten for dem, der er mest sårbare. Vi samarbejder med lokale organisationer for at fremme uddannelse, sundhed og velfærd.

Mangfoldighed og inklusion: Hos www.putfisker.dk tror vi på, at mangfoldighed beriger vores virksomhed og samfundet som helhed. Vi arbejder målrettet på at skabe et inkluderende arbejdsmiljø og støtte lige muligheder for alle.

Etisk forretningspraksis: Vi opererer i overensstemmelse med de højeste etiske standarder og værdier. Vores forretningspraksis er gennemsyret af integritet, ærlighed og ansvarlighed over for vores kunder, samarbejdspartnere og samfundet.

Vores Støttede Organisationer:

Vi er stolte af at samarbejde med følgende organisationer, der deler vores værdier og mål:

Naturbevaring Danmark: Vi støtter bevaringsbestræbelser for at beskytte og bevare Danmarks unikke naturressourcer og dyreliv.

Lokal Ungdomsuddannelse: Vi investerer i uddannelsesinitiativer, der hjælper unge med at opnå deres fulde potentiale og skabe en bedre fremtid for sig selv og samfundet.

Sundhedsfremme Samfund: Vi arbejder sammen med denne organisation for at fremme sundhedsbevidsthed og forebyggelse for en sundere befolkning.

Tilmeld dig vores CSR-partnere:

Hvis din virksomhed har en hjemmeside og en CSR-politik, opfordrer vi dig til at deltage i vores CSR-partnerprogram. Ved at arbejde sammen kan vi styrke vores indsats og skabe en endnu større positiv indvirkning på samfundet og miljøet. Kontakt os gerne på https://putfisker.dk/Kontakt/ for at diskutere samarbejdsmulighederne.

www.putfisker.dk er vi fast besluttede på at udnytte vores ressourcer og indflydelse til at gøre en positiv forskel i verden. Vi ser frem til at fortsætte vores rejse mod en mere bæredygtig og inkluderende fremtid.